Худалдааны уут

Худалдааны уут
 • Тогтвортой вискозоор хийсэн

  Тогтвортойгоор хийгдсэн
  Вискоз

 • Арьсанд тансаг зөөлөн

  Тансаг зөөлөн
  Арьсан дээр

 • Үнэр, харшил үүсгэгчийг дарна

  Үнэрийг дарна
  Харшил үүсгэгч